Πολίτικη προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της
είναι εξαιρετικής σημασίας, σας ενημερώνει διά του παρόντος, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως
«υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων», για το είδος των προσωπικών δεδομένων
που συλλέγει, για το λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, το χρόνο
τήρησής τους, για τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια
αυτών των πληροφοριών καθώς και για τα δικαιώματά σας ως πελάτες της
επιχείρησής μας.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών
που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των
δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα
μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό
στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε
επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική,
πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι
τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου / διεύθυνση κατοικίας / αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη,
φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες,
περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και

πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά
αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή του φυσικού
προσώπου ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου του καθώς και cookies.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:


Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;


Η επιχείρησή μας λαμβάνει δεδομένα σας, τα οποία της τα παρέχετε εσείς απευθείας,
όταν επικοινωνείτε μαζί μας δια ζώσης ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας
που έχουμε στον ιστότοπό μας www.playjump.gr. Όταν επισκέπτεστε αυτή την
ιστοσελίδα μας συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα
μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. (οράτε πολιτική cookies).


ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩ ΣΑΣ;


Η παραχώρηση των Δεδομένων στην επιχείρησή μας, μπορεί να είναι απαραίτητη για
να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ή να είναι προαιρετική.
Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με
έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.
Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά
στον άνω Δικτυακό Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της
συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί
αδύνατη για την επιχείρησή μας η εκπλήρωση της σύμβασης ενοικίασης ή πώλησης ή
η παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Δικτυακό Τόπο.
Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην επιχείρησή μας, πέραν εκείνων που
επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά
με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους
χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.


ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;


Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία
είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα
περιλαμβάνουν τα εξής:

 

 •  Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου


Από τα ανωτέρω στοιχεία, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός κινητού ή σταθερού
τηλεφώνου είναι προαιρετικά ενώ το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι υποχρεωτικά δεδομένα.


ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ;


Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με
αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Για τον τρόπο
που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα
οράτε την Πολιτική Cookies της επιχείρησής μας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό
μας.


ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ;


Η επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους
κάτωθι σκοπούς:

 

 • Να διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας.

 

 • Να σας ενημερώνουμε όταν ένα προϊόν που επιθυμείτε να ενοικιάσετε ή αγοράσετε είναι διαθέσιμο.

 

 • Να επεξεργαζόμαστε και να παρακολουθούμε την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του προϊόντος στη διεύθυνση που μας υποδείξατε.

 

 • Να διαχειριζόμαστε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας αναφορικά με την παραγγελία σας.

 

 • Να διαχειριζόμαστε κάθε διαφορά σχετική με μια αγορά σας.

 

 • Να σας ενημερώνουμε (εφόσον το έχετε ζητήσει) σχετικά με διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα επιβράβευσης ή προσφορές.

 

 • Να απαντάμε στις ερωτήσεις σας.

 

 • Να σας αποστέλλουμε προωθητικές επικοινωνίες (εφόσον το έχετε ζητήσει), οι οποίες μπορεί να ταιριάζουν στο δικό σας «προφίλ» (δηλαδή, με βάση τα προσωπικά δεδομένα σας και τις προτιμήσεις σας που γνωρίζουμε).

 

 • Να πραγματοποιούμε αναλύσεις ή να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία.

 

 • Να λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της ενίσχυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της ανάλυσης των προϊόντων μας, της διεξαγωγής data analytics, και της εκτέλεσης των λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών μας).

 

 • Να διασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και να προστατεύουμε εσάς και εμάς από περιστατικά απάτης.

 

 • Να ενημερώνουμε τους καταλόγους μας διαγράφοντας στοιχεία εφόσον έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας.

 

 • Να μετράμε τον βαθμό ικανοποίησής σας.

 

 • Να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ.


Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους
οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής τους.


ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ;


Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε
και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος
διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία) ώστε να ανταποκρινόμαστε στις
ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.


Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

 •  Όταν ενοικιάζετε ή αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης.

 

 • Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς.

 

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

 

 • Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας άνω των πέντε (5) ετών.

 

 • Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές).

 

 • Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα, για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.


Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας, εκτός από το e-mail σας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά. 

 

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, διαγράφουμε και την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση από τα συστήματά μας και τα αρχεία μας.


ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της
επιχείρησής μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι
συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες
επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό
μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;


Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται για τη χρήση τους από την Επιχείρησή
μας. Δεν πουλάμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε
σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.


Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με:

 

 • Τους συνεργάτες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 • Παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους παρόχους να χρησιμοποιήσουν ή να αποκαλύψουν τις πληροφορίες εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. Παρέχουμε σε αυτούς μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών και απαιτούμε να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε διατηρούν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναθέσουμε υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε:

 

 • Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν κάποιο προϊόν, π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης.

 

 • Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοι πλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας που ενδέχεται να εμπεριέχουν δεδομένα που σας αφορούν (ενίοτε, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να συνεπάγονται την πρόσβαση στα δεδομένα σας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών).

 

 • Λοιπά τρίτα μέρη για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.


Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από το εν λόγω τρίτο μέρος, το
οποίο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα ισχύουν οι όροι και
προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας του εν λόγω μέρους. Θα πρέπει να
ελέγχετε προσεκτικά τα έγγραφά τους προτού παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη
γνωστοποίηση των πληροφοριών σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.


Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:

(i) αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii)
στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή (iii) όταν
πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική
βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική
δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.


Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που
έχουμε για εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος
της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί μια
τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να
κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε
παράσχει σε μας με τρόπο που είναι συνεπής με την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων μας. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας
στοιχεία με οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω
πληροφοριών.


ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;


Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί
συμβατικά με την επιχείρηση μας:

 

 • να τηρούν εχεμύθεια.

 

 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της επιχείρησή μας.

 

 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

 

 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).


Στους εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται
για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας
μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας
είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να
χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα
διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.


ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;


Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:


α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την
προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής
τους.


β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.


δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.


ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που
τηρούμε.


στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με
οποιονδήποτε τρόπο.


Μπορείτε να μας πείτε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστική επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαντώντας μας στο Mail στο οποίο περιλαμβάνονται τα
διαφημιστικά μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως
αναφέρεται παρακάτω. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή
στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail μας info@playjump.gr.


Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία μας να σταματήσει να σας στέλνει διαφημιστικά
μηνύματα μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως
συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.


Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει στο
παρελθόν, ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως
προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις
προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας
πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια
από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει
τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν
από την ανάκλησή της.


ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;


Για την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης ενότητας, μπορείτε να
απευθύνεστε εγγράφως στην εταιρεία μας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κυβέλης 37
Μαρκόπουλο, Τ.Κ. 19003 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):
info@playjump.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς: 2102814333, 2299027378,
6974690464.


ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;


Η επιχείρησή μας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα
προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη,
την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα
τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία
αιχμής. Παρόλα αυτά η επιχείρησή μας δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται
με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην
ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Καθώς η
διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον
ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας
ευθύνη. Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που
χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν ακριβώς το
ίδιο.


Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς
τόπους για τη διευκόλυνση και την πληροφόρησή σας. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να
λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Συνδεδεμένες σελίδες μπορούν να έχουν τις δικές
τους ανακοινώσεις ή πολιτικές περί ιδιωτικού απορρήτου, που σας προτείνουμε να
διαβάσετε εάν επισκεφτείτε κάποια από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Στο βαθμό που
οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα που επισκέπτεστε δεν ανήκει ή ελέγχεται από
εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σελίδων, οποιαδήποτε χρήση
των σελίδων, ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των σελίδων.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:


Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της
ιστοσελίδας μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με
το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ,
και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την
προστασία προσωπικών δεδομένων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη
χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.


ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;


Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται
σε τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς ώστε να
αντικατοπτρίζει στις πρακτικές μας για τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς θα
αναρτήσουμε εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας για να σας ενημερώσουμε για
τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας
και να αναφέρουμε στην αρχή της Πολιτικής τη χρονική στιγμή της πιο πρόσφατης
ενημέρωσης.


Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να
γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε ισχύ την 01-06-2020.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ:


Εάν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις
πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε

μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@playjump.gr ή
αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση Κυβέλης 37 Μαρκόπουλο, Τ.Κ. 19003 ή
επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 2814333, 2299027378 & 6974690464.